Journaling

Balance mellem fællesskab og individ

Udvikling sker i de relationer vi er en del af.

Egenfortælling, vanevending, musik, dans, skabende arbejde og dialog bruges, når dig&mig sætter rammen for at deltagerne undersøger, udfolder og målsætter bedre balance gennem krop, hjerte og hjerne.


Følelsen af at stå alene ses i nyt perspektiv og vi styrker tilknytningen i relationerne og til fællesskabet.

Af værktøjer bruges bl.a. GOmetoden, SCARF, 4R, Lifebook og Anerkendende Selvansvarlig Dialog.

Hjernen

- mental forbedring

Indre og ydre dialog træner balancen mellem de to hjernehalvdele, og dermed øges forståelsen for handlinger, tanker og følelser.
Derfor benyttes samtale, fokus på sprog og relationelle mønstre på workshoppen, så vi kan mestre og omfavne eget og andres liv.

Kroppen

- fysiske forbedringer

bærer os og frembringer glædeshormon og er en fantastisk beholder for vores nervesystem.
Musik udløser dopamin. Det vækker følelsen af nydelse og glæde hos det enkelte menneske, som også smitter af på vores relationer. Derfor benyttes musik til at højne sundhed og trivsel, og til at mærke og dele glæden i fællesskaberne.

Hjertet

- følelsesmæssige forbedringer

Erfaringer skaber ofte vores selvfortælling og bliver en del af vores oplevede følelser. Ved at vi definerer fremtidsfortællinger skabes nye følelser.Derfor benyttes fortælling, til at vende vaner og definere personlige og samfundsmæssige værdier og tematikker.

Sammen om forandring

- helhedsorienteret proces

dig&mig støtter virksomheder og mennesker i evnen til at balancere eget liv, navigere i relationer og indgå i fællesskaber