Vision

dig&mig har en vision om at individet finder sit ståsted og derfra bedre evner at bidrage til og indgå i fællesskaber.
Når vi kender egenskaber, passion og verdensopfattelse, navigerer vi bedre i relationer, som er i de situationer, vi er en del af.

Mission

Vores mission er at vi med dialog, bevægelse, kreativitet og inddragelse skaber workshops og forløb, hvor deltagerne støttes i at målsætte, navigere og udfolde .
Temaer sættes som inspirationsramme for individets situation og fællesskabets grundlag.
Vi samarbejder med børn, unge, voksne, virksomheder og organisationer om at skabe nye dagsordner inden for områderne individ & fællesskab, ensomhed og smerte.

Værdier

dig&mig står for:
Glæde, Kærlighed, Autencitet, Nysgerrighed, Idérigdom, Ansvarlighed, Tolerance og Tillid.

Tine Kjær

Christina Mai Nielsen

Tine er konceptudvikler for en række initiativer,
hvor ledere og produkter bliver forbedret og forandret. Forandringsledelse med stort menneskeligt fokus for sårbare er blevet
hendes spidskompetance. 
Forskningen har påvist at vi styrkes i udvikling, men har svært ved forandring, hvorfor vanevending er et vigtig redskab.

I 2006-2012 skabte Tine konceptet skabekraft,
der arbejdede med brugerdreven udviking.

I 2009 patenteres et nyt byggesystem som skal sætte fokus på lineær byggeprocesser i en kreativ måde at kommunikere på.

Siden 2016 udviklet med børn og unge i forhold
til at udtrykke sig på andre måder end med det verbale sprog men bygge en ny selvfortælling for indre og ydre udvikling.

Genenm 15 år har hun både nationalt og internationalt udviklet og gennemgået dette sammen med børn/unge og ledere for at kreativitet og skaberkraft bliver en del af det at være i i udvikling og få skabt holdbarhed i livsforandringer. Logbogen bliver det vigtige med de modeller der gavner og fastholder kursisterne. 

Christina finder, skaber og forløser glæden gennem musik, bevægelse og dans.
Fællesskaber har siden tidernes morgen brugt lyd og bevægelse til at skabe glæde og finde sammen.

Forskningen har påvist, at vi bliver mere lykkelige og forbedrer vores almentilstand, når vi synger og danser sammen i en gruppe.

Siden 2010 har Christina undervist mennesker fra 0-100 år. Hun er uddannet folkeskolelærer i bl.a. musik og har en efteruddannelse fra RMC i musikpædagogik ved Lotte Kærså med fokus på skabende og legende elementer.
Christina er konsulent i grundskolen og for virksomheder og er fast tilknyttet som danselærer hos Sweet Burlesque.

Som artist optræder hun med både sang og dans og glædes ved at kunne glæde publikum med sin dybe kvindestemme, musikken og danseoptrædener.
I 2021 debuterede hun med 4 singler med original musik, skrevet i samarbejde med producer Tomas Thordarson, og de er i gang med at skabe et fuldt album.